Polityka prywatnosci

Nasze strony internetowe mogą wykorzystywać Google Analytics, usługę analityczną dostarczaną przez firmę Google Inc. Usługa ta używa plików cookie, aby pomóc zbadać, jak użytkownicy korzystają z niniejszej witryny.

Informacje wygenerowane przez pliki cookie na temat Twojego sposobu korzystania z niniejszej strony zostaną przesłane na serwery firmy Google w Stanach Zjednoczonych i będą na nich przechowywane. Google wykorzysta te informacje do monitorowania Twojego sposobu korzystania z niniejszej witryny internetowej, sporządzenia raportu aktywności w witrynie dla jej operatorów oraz do dostarczania innych usług mających związek z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu. Google może przesłać informacje, o których mowa, do firm trzecich, jeśli wymaga tego prawo lub jeśli firmy te przetwarzają informacje w imieniu firmy Google.

Możesz odmówić korzystania z plików cookie, zaznaczając odpowiednią opcję w przeglądarce internetowej, jednakże prosimy zwrócić uwagę, iż nie akceptując plików cookie, możesz nie skorzystać w pełni z funkcji witryny, z którą są one związane.

Więcej informacji znajdziesz na stonie: Polityka prywatności Google